پرنوسان ترین های خودرویی

Rate this post

گروه خودرویی همواره موردتوجه معامله‌گران بازار بورس قرار داشته است. در این تحلیل به بررسی نوسان روزانه نمادهای گروه خودرویی از ابتدای آذرماه تا امروز پرداخته‌ایم. اکثر سهام این گروه ۲۵ روز معامله شده‌اند و در این میان بیشترین میانگین نوسان روزانه با ۶.۲٪ به نماد خکمک اختصاص یافته است. بیشترین نوسان روزانه این نماد ۱۰ درصد و تعداد روزهای معامله آن ۲۵ روز بوده است. پس از این نماد به ترتیب ختراک، خریخت، خرینگ، خچرخش و خاذین رتبه‌های بعدی پرنوسان‌ترین نمادها را در اختیار دارد.

ردیفنام نمادمیانگین نوسان روزانهبیشینه نوسان روزانهتعداد روزهای معامله
۱خکمک۶.۲۱۰.۰۲۵
۲ختراک۶.۰۹.۴۲۵
۳خریخت۵.۹۱۰.۲۲۵
۴خرینگ۵.۵۱۰.۵۲۵
۵خچرخش۵.۴۱۰.۱۲۵
۶خاذین۵.۳۱۰.۵۲۵
۷خودکفا۵.۳۱۳.۳۲۴
۸خزر۵.۱۱۰.۴۲۳
۹خلنت۵.۱۱۰.۵۲۵
۱۰خموتور۵.۰۸.۴۲۵
۱۱خکار۴.۹۹.۸۲۵
۱۲خراسان۴.۹۹.۴۲۴
۱۳خمهر۴.۸۸.۷۲۵
۱۴خاهن۴.۷۸.۵۲۵
۱۵خشرق۴.۷۹.۹۲۵
۱۶ختور۴.۷۸.۰۲۵
۱۷خودرو۴.۶۱۰.۲۲۵
۱۸خنصیر۴.۶۸.۷۱۷
۱۹خگستر۴.۵۷.۳۲۵
۲۰خزامیا۴.۴۸.۲۲۱
۲۱خپارس۴.۳۹.۴۲۵
۲۲خبهمن۴.۲۱۰.۲۲۵
۲۳خساپا۴.۲۷.۶۲۵
۲۴خدیزل۴.۲۷.۱۲۴
۲۵خنوقا۴.۱۷.۵۲۳
۲۶خفنر۴.۰۱۰.۵۲۴
۲۷خکرمان۲.۸۶.۶۱۶
۲۸خپویش۲.۲۴.۸۲۱
ردیفنام نمادمیانگین نوسان روزانهبیشینه نوسان روزانهتعداد روزهای معامله
1خکمک۶.۱۵۱۰۲۵
2ختراک۶.۰۳۹.۴۴۲۵
3خریخت۵.۹۱۱۰.۲۱۲۵
4خرینگ۵.۵۱۱۰.۴۵۲۵
5خچرخش۵.۴۴۱۰.۱۴۲۵
6خاذین۵.۳۱۱۰.۴۸۲۵
7خودکفا۵.۳۰۱۳.۳۳۲۴
8خزر۵.۱۵۱۰.۳۸۲۳
9خلنت۵.۱۲۱۰.۴۶۲۵
10خموتور۵.۰۱۸.۴۲۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.