حجم های غیر معمول ۶ بهمن ۹۷

Rate this post

در نتیجه معاملات بورس در روز شنبه ۶ بهمن ماه ۹۷، بیشترین افزایش حجم معاملات به ترتیب به نمادهای کاردان، سخند، غسالم، ساذری، ولشرق، غپینو، اطلس، بترانس، وآفری و ستران متعلق است.

در نماد کاردان با معامله ۲۰۵۰۰ سهم بیش از ۶۹ برابر میانگین ده روز قبل که ۲۹۶ سهم بوده است، معامله شده است. در نماد سخند نیز یا معامله ۲۴۵۰۰۰ سهم،حجم معاملات بیش از ۲۴ برابر میانگین ده روز قبل است. در نماد های غسالم، ساذری، ولشرق و غپینو نیز حجم معاملات به ترتیب بیش از یازده، هفت، شش و شش برابر میانگین ده روز قبل بوده است.

این حجم های غیر معمول می تواند سرآغاز روند های جدید در این سهم ها باشد. این تحلیل به سهامداران و تحلیل گران کمک می کند که بتوانند با بررسی دقیق تر این سهم ها نوعُ جهت و قدرت این روندها را معین نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.