حجم های غیرمعمول ۷ بهمن ۹۷

Rate this post

در نتیجه  معاملات بورس در روز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۹۷، بیشترین افزایش حجم معاملات به ترتیب  به نمادهای الماس، غدام، کاریس،کماسه، وصنا و سشمال متعلق است.

در نماد الماس با معامله ۹۰۰۰۰۰ سهم بیش از ۳۲۰ برابر میانگین ده روز قبل که ۲۸۱۲ سهم بوده است، معامله شده است. در نماد غدام نیز یا معامله ۲۲۳۳۱۶ سهم،حجم معاملات بیش از ۲۸ برابر میانگین ده روز قبل است. در نماد های کاریس،کماسه، وصنا و سشمال نیز حجم معاملات به ترتیب بیش از بیست و شش، بیست و پنج، سیزده و هشت برابر میانگین ده روز قبل بوده است.

این حجم های غیر معمول می تواند سرآغاز روند های جدید در این سهم ها باشد. این تحلیل به سهامداران و تحلیل گران کمک می کند که بتوانند با بررسی دقیق تر این سهم ها نوعُ جهت و قدرت این روندها را معین نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.